Category: درمان زخم به روش نوین

درمان زخم به روش نوین

نقش اکسیژن تراپی در ترمیم زخم

نقش اکسیژن تراپی در ترمیم زخم نقش اساسی اکسیژن تراپی موضعی در روند بهبودی زخم به خوبی مشخص شده است و پیشرفت های اخیر نقش

Read More »
dacc
پانسمان های نوین

دی آلکیل کربومایل کلراید DACC

دی آلکیل کربومایل کلراید (DACC) Dialkylcarbamoyl chloride چیست؟ یک اسید چرب آبگریز است که برای پوشاندن پانسمان ها در اشکال مختلف استفاده می شود ،

Read More »
ترمیم زخم
انواع زخم ها

فرایند ترمیم زخم

فرایند ترمیم زخم مراحل ترمیم زخم به صورت سازمان یافته پیش می رود و چهار فرآیند را دنبال می کند : هموستاز ، التهاب ،

Read More »
نانو نقره کلوئیدی
درمان زخم به روش نوین

نانو نقره کلوئید در درمان زخم

نانو نقره کلوئید در درمان زخم نقره کلوئید محصولی است که به صورت تجاری به فروش می رسد و شامل ذره های میکروسکوپی از نقره

Read More »
PHMB
پانسمان

PHMB چیست؟

PHMB چگونه کار می کند؟ Poly HexaMethylene Biguanide سطح خارجی سلول باکتری دارای بار الکتریکی منفی است. این کمک می کند تا مولکولهای دارای بار

Read More »
ازن درمانی
درمان زخم به روش نوین

ازن درمانی

ازن درمانی چیست؟ ازن درمانی یک روش بحث برانگیز در پزشکی نوین است که از گاز ازن برای سرکوب عفونت و نیز اکسیژن رسانی و

Read More »
وکیوم تراپی
درمان زخم به روش نوین

وکیوم تراپی

مقدمه درمان زخم های مزمن و تروماتیک همواره مساله پر چالشی برای پزشکان و درمانگران زخم بوده است.از مدت ها قبل برای درمان این زخم

Read More »