Category: زخم شریانی

زخم های عروقی
انواع زخم ها

زخم های عروقی

زخم های عروقی زخم های شریانی و وریدی دو نوع زخم باز هستند که در بدن یافت می شوند. این زخم ها اغلب در اندام

Read More »