Category: زخم بستر

انواع زخم ها

پیشگیری از زخم بستر

پوزیشن های صحیح تخت برای از برداشتن فشار از روی زخم و محافظت از سایر مناطق در معرض خطر اگر آسیب ناشی از فشار در

Read More »
درجه بندی زخم بستر
انواع زخم ها

درجه بندی زخم

زخمها از نظر عمق و در گیر کردن لایه های پوست و بافتها به چهار درجه اساسی تقسیم بندی می گردند: زخم درجه یک :

Read More »
درمان زخم بستر
انواع زخم ها

درمان زخم بستر در منزل

درمان زخم بستر ( زخم فشاری ) در منزل زخم بستر یا زخم فشاری ناشی از فشار طولانی مدت و غیرقابل برگشت به یک منطقه

Read More »