دی آلکیل کربومایل کلراید DACC

dacc

فهرست مطلب

دی آلکیل کربومایل کلراید (DACC) Dialkylcarbamoyl chloride چیست؟

یک اسید چرب آبگریز است که برای پوشاندن پانسمان ها در اشکال مختلف استفاده می شود ، پاتوژن های زخم ها نیز آبگریز هستند و در محیط مرطوب زخم آلوده به پانسمان متصل می شوند ، بار باکتری را کاهش می دهند و به شروع روند بهبود کمک می کنند.


برخلاف پانسمان هایی که برای از بین بردن باکتری ها از زخم های آلوده و آلوده به اسپری ها و پانسمان های ضد میکروب یا ضد عفونی کننده بستگی دارند ، پانسمان های حاوی DACC بدون ماده فعال شیمیایی عمل می کنند. این به دلیل پوششی از DACC ، یک اسید چرب آبگریز است که توانایی جذب کلونی باکتریایی و کاهش سطح عفونت را دارد.

در محیط مرطوب زخم های آلوده به دلیل ساختار پلی ساکاریدی کلونی های باکتریایی و قارچی و نیز ساختار های بیوفیلم , این ترکیبات به سطح دی آلکیل کربومایل کلراید چسبیده و میکروب با تصور اینکه به کلونی قوی تری چسبیده است به این ساختار چربی و آب گریز به طور غیرقابل برگشت می چسبد.

نوع عملکرد DACC

پانسمان های موثر در زخم در برابر طیف گسترده ای از باکتری ها و قارچ ها از جمله:

 • استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین ((MRSA
 • سودوموناس آئروژینوزا
 • انتروکوکوس مدفوع
 • اشریشیا کلی
 • کاندیدا آلبیکانس.

اندیکاسیون ها:

زخم های آلوده ، بدون در نظر گرفتن آنها ، از بین بردن کوره سدبکت و اتیولوژی میکروب ها ، تا زمانی که رطوبت وجود داشته باشد:

زخم های مزمن مانند:

 • زخم های وریدی
 • زخم پای شریانی
 • زخم های فشاری
 • زخم پای دیابتی
 • زخم های بعد از جراحی
 • زخم بعد از برداشتن فیستول و آبسه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *