گزارش یک مورد درمان زخم با نکروز وسیع پوستی با پانسمان نوین در شیرخوار یک ماهه

درمان زخم با نکروز وسیع پوستی

فهرست مطلب

معرفی مورد

بیمار، شیرخوار یک ماهه ای بود که به علت تشنج در بیمارستان بستری شده بود، بعد از معاینه نوزاد، مشخص گردید ران پای چپ به علت سوختگی دچار نکروز وسیع پوستی شده است. بعد از دبریدمان ضایعه به دلیل وسعت ناحیه، طبق نظر مشاوره جراحی پلاستیک، کودک نیاز به گِرفت پوستی داشت. اما بیمار با پانسمان نوین تندروت پلاس، کول اکتیو، اکواسل نقره، فوم تحت درمان قرار گرفت و بعد از 4۵ روز بهبود یافت.
در این گزارش، ضمن معرفی یک مورد درمان زخم با نکروز وسیع پوستی به وسیله پانسمان نوین در شیرخوار یک ماهه، به بحث پیرامون پانسمان نوین پرداخته شده است.

شرح بیمار (درمان زخم با نکروز وسیع پوستی)

بیمار، شیرخوار یک ماهه ای است که به علت تشنج در بیمارستان حضرت فاطمه معصومه (س) بستری شده بود. در بررسی های اولیه و معاینه کودک مشخص گردید بیمار در اثر حادثه دچار آسیب پوستی شده است؛ به طوری که ران پای چپ دچار نکروز پوستی وسیع شده بود. بیمار بعد از انجام اقدامات اولیه، جهت دبریدمان بافت نکروز به اتاق عمل فرستاده شد که حین عمل جراحی، بافت های نکروزه تا عضله توسط جراح برداشته شد
عضله پا نیز کاملاً نکروز شده بود که مشاوره با جراح پلاستیک انجام گرفت.

نکته قابل توجه این است که طبق نظر جراح ترمیمی، به علت احتمال استئومیلیت، زخم کودک نیاز به گِرفت پوستی داشت و بیمار بایستی لزوماً جهت انجام جراحی ترمیمی به تهران اعزام می شد، اما به علت هزینه بالای درمان و عدم توانایی مالی والدین، بیمار با پانسمان نوین تحت درمان قرار گرفت. قبل از انجام پانسمان، در مورد مراحل درمان زخم با پانسمان نوین، به والدین کودک توضیحات لازم داده شد. ابتدا جهت انجام پانسمان نوین، زخم پای شیرخوار در هر نوبت پانسمان بعد از شست وشو با آب و شامپو بچه، با اسپری نانو نیواشا و سرم نرمال سالین شست و شو داده شد، سپس لبه های زخم برای جلوگیری از گسترش زخم، با کرم محافظ وللند پوشانده شد در ادامه، جهت پاکسازی کامل بافت نکروزه، از پانسمان تندروت پلاس 72 ساعته استفاده شد جهت دبرید و پاکسازی بافت نکروز، هیدروژل بر روی نواحی نکروزه گذاشته و با اکواسل و دودرم نازک مجدداً پانسمان گردید از جلسه هفتم تا دهم، زخم با اکواسل نقره، اکواسل فوم و هیدروژل پانسمان شد. از جلسه دهم تا پانزدهم از اکواسل نقره، فوم و پانسمان کلاژنی کل اکتیو به صورت ترکیبی استفاده گردید و بعد از 4۵ روز بهبودی کامل حاصل شد.

بلافاصله بعد از دبرید جراح
جلسه سوم بعد از استفاده از تندروت پلاس
پاکسازی بافت نکروز بعد از استفاده از تندروت
استفاده از کرم محافظ بریر وللند در اطرا ف زخم
استفاده از اکواسل در پانسمان زخم
استفاده از فوم اکواسل در پانسمان ز خم
ترمیم پوست بعد از استفاده از کول اکتیو

در پیگیری های بعدی از کودک به مدت 3 ماه، هیچ مشکلی در ارتباط با زخم بهبودیافته مشاهده نشد.

منبع

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
دوره دوازدهم، شماره یازدهم، بهمن 97
صفحه 79 الی 8

ربابه احمدلی، نرگس فرشادپور، زهرا کفاش

نویسنده مسئول مکاتبات:
ربابه احمدلی؛ گروه پرستاری،
دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه
علوم پزشکی قم، قم، ایران
.

References

Ahmadli R, Farshadpour N, Kaffash Z. A case report of treatment of a wound with extensive skin necrosis using modern dressing in a one-month-old infant. Qom Univ Med Sci J 2019;12(11):79-86.

Zahedi P,Rezaeian I,Ranaei‐Siadat SO, Jafari SH, Supaphol P. A review on wound dressings with an emphasis on electrospunnanofibrous polymeric bandages. Polym Adv Technol 2010;21(2):77-95.

Ghaderi R, Afshar M. Novel advancements in wound healing. J BirjandUniv Med Sci 2014;21(1):1-9.

Bolton L. Operational definition of moist wound healing. J Wound Ostomy Continence Nurs 2007;34(1):23-9.PubMed

Bolton LL. Moist Wound Healing from Past to Present. Epidermis Wound Heal 2004:89.

Seyedalshohadaee M, Rafii F, Hoseini AF, Karimi H. Comparative study of the effect of dry and moist dressing on burn wound. Iran J Nurs 2012;24(74):20-7

Alexiadou K, Doupis J. Management of diabetic foot ulcers. Diabetes Ther 2012;3(1):4.

Schunck M, Neumann C, Proksch E. Artificial barrier repair in wounds by semi-occlusive foils reduced wound contraction and enhanced cell migration and reepithelization in mouse skin. J Invest Dermatol 2005;125(5):1063-71. PubMed

Mandal A. Paediatric partial-thickness scald burns -is Biobrane the best treatment available? IntWound J 2007;4(1):15-9.

Koehler J, Brandl FP, Goepferich AM. Hydrogel wound dressings for bioactive treatment of acute and chronic wounds. EurPolym J 2018;1-11.

Mwipatayi BP, Angel D, Dixon P, Higgins S, Gregory G, Sieunarine K. Clinical experiences with activated polyacrylate dressings (tenderwet24). Prim IntAust J Wound Manag 2005;13(2):69.

Barnea Y, Weiss J, Gur E. A review of the applications of the hydrofiber dressing with silver (Aquacel Ag) in wound care.Ther Clin Risk Manag 2010;6:21. PubMed

Ramesh BA, Jayalakshmi BK, Mohan J. A comparative study of collagen dressing versus petrolatum gauze dressing in reducing pain at the donor area. J Cutan Aesthet Surg 2017;10(1):18.PubMed

Rasuli S, Lotfi M, Seyedamini B, Zamanzadeh V, Naghili B. The effects of biological, synthetic and traditional dressing on pain intensity of burn wound in children. Iran J Nurs 2013;26(85):15-25.

Atiyeh BS, Al-Amm CA, El-Musa KA, Sawwaf A, Dham R. The effect of moist and moist exposed dressings on healing and barrier function restoration of partial thickness wounds. Eur J Plast Surg 2003;26(1):5-11.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *