اختلالات ریتم قلب (دیس ریتمی های قلبی)

فهرست مطلب

ریتم سینوسی طبیعی NORMAL SINUS RHYTHM

طبقه بندی دیس ریتمی های بر حسب منشا :

 • گره SA
 • دهلیز
 • گرهAV
 • بطن

دیس ریتمی های با گره منشاSA:

 • برادیکاردی سینوسی (Sinus bradycardia )
 • تاکیکاردی سینوسی (Sinus tachycardia)
 • دیس ریتمی سینوسی تنفسی (Respiratory Sinus Dysrhythmia )
 • پیس میکر سرگردان(Wandering pacemaker)
 • ایست و بلوک سینوسی(SA Arrest & SA block)
 • سندرم سینوس بیمار(Sick sinus syndrome)

دیس ریتمی های با منشا دهلیزی:

 • ضربان زودرس دهلیزی (PAC: Premature atrial complex)
 • تاکیکاردی حمله ای دهلیزی (PAT: Paroxysmal atrial tachycardia )
 • فلوتر دهلیزی ( Atrial Flutter)
 • فیبریلاسیون دهلیزی (AF : Atrial Fibrillation)

AV دیس ریتمی:

بلوک هایAV

ضربان زودرس جانکشنال(PJC)

تاکیکاردی جانکشنال

تاکیکاردی حمله ای جانکشنال(PJT )

دیس ریتمی های با منشا بطنی:

 • ضربان زودرس بطنی (PVC )

Premature ventricular complex

 • تاکیکاردی حمله ای بطنی(PVT)

Paroxismal ventricular tachycardia

 • فیبریلاسیون بطنی (VF )

ventricular Fibrillation

 • فلوتر بطنی

Ventricular Flatter

علل برادیکاردی سینوسی:

غیرقلبی :

افزایش ICP هیپرکالمی

گلوکوم ، ضمن خواب ، هیپوترمی

تحریک واگ :

استفراغ ، ماساژ سینوس کاروتید ، مانور والسالوا

علل برادیکاردی سینوسی:

قلبی :

بیماری گره SA، کاردیومیوپاتی

میوکاردیت,اسکمی میوکارد

بلوک قلبی,متعاقب Inferior MI

اثر داروها :

بتابلوکرها ,گلیکوزیدهای قلبی ,کلسیم بلوکرها

آنتی آریتمی ها (کینیدین و آمیودارون…)

علایم بالینی برادیکاردی سینوسی

تا زمان حفظ برون ده قلبی توسط مکانیسم های جبرانی فقدان علائم

در صورت ناتوانی مکانیسم های جبرانی معمولا بروز علائم و نشانه های افت برون ده قلبی

تظاهرات بالینی برادیکاردی علامت دار:

 • هیپوتانسیون
 • پوست سرد و مرطوب
 • تیرگی شعور
 • گیجی
 • تاری دید
 • تنگی نفس
 • درد قفسه سینه
 • سنکوپ

درمان برادیکاردی سینوسی:

تا زمان فقدان علائم و ثبات علائم حیاتی بیمار نیاز به درمان تنها مانیتورینگ بیمار

در صورت بروز برادیکاردی علامت دارشناسایی و اصلاح عوامل زمینه ساز

در صورت لزوم ,تجویز آتروپین ,ایزوپرترنول ,پیس میکرهای موقتی یا دائمی

توجهات در برادیکاردی سینوسی :

 • مانیتورینگ بیمار از نظر تداوم و پیشرفت برادیکاردی – بررسی سطح تحمل بیمار ( طی دوره های استراحت و فعالیت )
 • بررسی از نظر داروهای دپرس کننده گرهSA ( دیژیتال ,بتا بلوکر,کلسیم بلوکر)و در صورت لزوم تجدید نظردر نوع و میزان تجویز دارو
 • کنترل نبض قبل از تجویز داروهای دپرس کنندهSA

ادامه دارد…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *