معیار های ارزشیابی در افراد دیابتی

معیار های ارزشیابی در افراد دیابتی

فهرست مطلب

معیار های ارزشیابی در افراد دیابتی

معیار های ارزشیابی در افراد دیابتی

واگنر کلاس Wagner class

• گرید صفر بدون ضایعات باز ؛ ممکن است تغییر شکل یا سلولیت داشته باشد
• گرید ۱ زخم سطحی دیابتی (ضخامت جزئی یا کامل)
• گرید ۲ گسترش زخم به رباط ، تاندون ، کپسول مفصل یا فاسیای عمیق بدون آبسه یا استئومیلیت
• گرید۳ زخم عمیق همراه با آبسه ، استئومیلیت ، یا سپسیس مفصل
• گرید ۴ گانگرن در قسمتی از پا یا پاشنه قرار دارد
• گرید ۵ درگیری گسترده گانگرنی

University of Texas Wound Classification System of Diabetic Foot Ulcer

معیار ارزشیابی زخم پای دیابتی بر اساس دانشگاه تگزاس
گرید 1-A : بدون عفونت , بدون ایسکمی با درگیری لایه های سطحی پوست
گرید 1-B : زخم عفونی , بدون ایسکمی با درگیری لایه های سطحی پوست
گرید 1-C : زخم عفونی بدون ایسکمی همراه با درگیری لایه های سطحی پوست.
گرید 1-D : زخم عفونی و ایسکمیک همراه با درگیری لایه های سطحی پوست

گرید 2-A : بدون ایسکمی و بدون عفونت ولی با نفوذ زخم به کپسول یا استخوان
گرید 2-B : عفونی ولی بدون ایسکمی همراه با درگیری کپسول یا استخوان
گرید 2-C : ایسکمی ولی بدون عفونت همراه با درگیری کپسول یا استخوان
گرید 2-D : ایسکمی و عفونی همراه با درگیری کپسول و استخوان

گرید 3-A : بدون ایسکمی و عفونت همراه با درگیری استخوان یا آبسه در بافت عمقی
گرید 3-B : بدون ایسکمی ولی همراه با عفونت همراه با درگیری استخوان یا آبسه در بافت عمقی
گرید 3-C : ایسکمیک ولی همراه با عفونت و درگیری استخوان یا آبسه در بافت عمقی
گرید 3-D : ایسکمیک و عفونی همراه با درگیری استخوان یا آبسه در بافت عمقی

University of Texas Wound Classification System of Diabetic Foot Ulcer

مونوفیلامنت تست

( جهت بررسی میزان و احتمال ابتلا بیمار به نوروپاتی ) بررسی بی حسی پاها
تست مونوفیلامنت Monofilament test یا اسم دیگر آنSemmes-Weinstein monofilament test، یکی از تست های ارزیابی نوروپاتی (اختلال حس) در افراد دیابتی می‌باشد.
یکی از عوارض مزمن دیابت، نوروپاتی یا اختلال حس در اندام تحتانی افراد دیابتی می‌باشد.

معیار های ارزشیابی در افراد دیابتی

به دنبال این عارضه فرد دیابتی حس خود را در اندام تحتانی به ویژه پاها از دست می‌دهد و متوجه گرما، سرما و تروما وآسیب به پای خود نمی‌شود در نتیجه در معرض زخم پای دیابتی قرار دارد.
لذا تشخیص به موقع نوروپاتی و دادن آموزش های مناسب به بیمار دیابتی نقش مهمی در پیشگیری از زخم های دیابتی وسوختگی در آنها دارد.
مونوفیلامنت چیست؟
در تست مونوفیلامنت از یک ابزاری به اسم مونوفیلامنتاستفاده می‌شود که از جنس یک تک رشته نایلونی می‌باشد.
مونوفیلامنت ها دارای رشته های نایلونی با وزن های متفاوت1، 10 و 75گرمی می‌باشند.
هرچه عدد روی مونوفیلامنت بیشتر باشد میزان فشار و نیروییکه وارد می‌کند بیشتر است.
برای ارزیابی نوروپاتی در افراد دیابتی معمولا از مونوفیلامنتهای ۱۰گرمی استفاده می‌شود.

نحوه انجام تست مونوفیلامنت

بیمار بر روی تخت به پشت دراز می‌کشد.
مونوفیلامنت به او نشان داده می‌شود و بر روی دستش یک بار امتحان می‌شود تا میزان فشارش را متوجه شود.
از بیمار درخواست می‌شود که چشمانش را ببندد و وقتی متوجه چیزی شد به ما بگوید.
مونوفیلامنت بر روی نقاطی از کف پا قرار داده می‌شود و تا جایی فشار وارد می‌شود که حالت خمیده و به اصطلاح C شکلبه خود بگیرد.
۲ثانیه در این حالت نگه داشته می‌شود و بعد بایدمونوفیلامنت برداشته شود.
اگر که ۶مورد از ۹نقطه را بیمار نتواند حس کند می‌توان گفت دچار نوروپاتی هست.
برای اطمینان می‌توان تا ۳بار تست را مجدد امتحان کرد

• Armstrong DG, Lavery LA, Harkless LB. Validation of a diabetic wound classification system. The contribution of depth, infection, and ischemia to risk of amputation. Diabetes Care. 1998 May;21(5):855-9. [Medline]
• Oyibo SO, Jude EB, Tarawneh I, Nguyen HC, Harkless LB, Boulton AJ. A comparison of two diabetic foot ulcer classification systems: the Wagner and the University of Texas wound classification systems. Diabetes Care. 2001 Jan;24(1):84-8. [Medline]
• Wagner FW: Supplement: algorithms of foot care. In The Diabetic Foot. 3 rd ed. Levin ME, O’Neal LW, Eds. St. Louis, MO, CV. Mosby, 1983, p. 291–302

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *