اختلالات هدایتی قلب Cardiac Conduction Disturbances

اختلالات قلب

فهرست مطلب

سیستم هدایتی قلب

طبقه بندی اختلالات هدایتی قلب

بلوک های دهلیزی (SA ):
 • بلوک درجه 1 گره SA
 • بلوک درجه 2 گره SA ، تیپ 1 (ونکه باخ )
 • بلوک درجه 2 گره SA ، تیپ 2
 • بلوک درجه 3 گره SA

طبقه بندی اختلالات هدایتی قلب (ادامه)

• بلوک های جانکشن ( AV):
 • بلوک درجه 1 گره AV
 • بلوک درجه 2 گره AV ، تیپ – 1 ، موبیتز 1 (ونکه باخ )
 • بلوک درجه 2 گره AV ، تیپ 2 ،موبیتز 2
 • بلوک درجه 3 گره AV – بلوک کامل

طبقه بندی اختلالات هدایتی قلب (ادامه)

بلوک های شاخه ای :
 • بلوک کامل شاخه راست( RBBB )
 • بلوک کامل شاخه چپ(LBBB )
 • بلوک شاخه قدامی چپ (LAHB )
 • بلوک شاخه خلفی چپ (LPHB )

علل و درمان اختلالات هدایتی دهلیزی

(SA Arrest –SA Bloc(Sinus Exit Block

علل:


تحریک واگ ، حساسیت سینوس کاروتید ، MI
دارو (دیژیتال ، بتا بلوکر ، کلسیم بلوکر )
درمان :

تعیین علت ، افزایش سرعت بطنی در صورتیکه بیمار
علامت دار باشد ، قطع دارو در صورت لزوم ،
تجویز آتروپین و پیس میکر در صورت لزوم در بیماران با
اختلالات همودینامیک جهت HR>60

علل و درمان بلوک AV درجه 2

موبیتز 1 – ونکه باخ :
علل :

inferior MI ، بیماری های عروق کرونری مزمن بیماری های دریچه آئورت ، پرولاپس میترالASD
دارو :تجویز دیژیتال ، بتا بلوکر ، کلسیم بلوکر

درمان :

معمولاً خوش خیم است ، درمان بستگی به نسبت هدایت ، تعداد ضربان ناشی از این نسبت ، تحمل بیمار در صورت افت برون ده قلبی ، تجویز آتروپین قطع دارو ، ندرتاً پیس گذاری.

موبیتز 2 :

در زیر گره ایجاد شده و معمولاً ضربه های عبور نکرده
نماینگر بلوک کامل شاخه ای است

علل :

شیوع کمتر از موبیتز 1 ولی خطرناک تر
AnteriorMI (در صورت بروز ، نماینگر آسیب وسیع عضله
قلبی بوده و با مرگ و میر بالا همراه می باشد)
بیماری های عروق کرونری مزمن ، بیماری های روماتیسمی قلب
دارو (تجویز دیژیتال ، بتا بلوکر ، کلسیم بلوکر )

درمان :

درمان بستگی به نسبت هدایت ، تعداد ضربان ناشی از این
نسبت ، تحمل بیمار
در صورت افت برون ده قلبی ، تجویز آتروپین – ایزوپرل
قطع دارو ، معمولاً پیس گذاری (اغلب بلوک پایدار است )

بلوک شاخه ای راست(RBBB )

بلوک شاخه ای راست ( RBBB )

علل :

— بیماری های عروق کرونری
— فشار طولانی بر بطن راست :
تنگی دریچه پولمونر
هیپر تانسیون ریوی
کورپولمونر

• درمان:

–نیازمند درمان نیست ، کنترل از نظر پیشرفت بلوک

بلوک شاخه ای چپ LBBB

علل :
 • MI ، بیماری های روماتیسمی قلب ، سیفلیس
 • تروما ، تومور های قلبی ، کاردیومیوپاتی ،
 • هیپرتانسیون ، نارسایی قلب
فیبروز سیستم هدایتی :
 • در جوانان : Lenegers Disease
 • در سالمندان : Levs Disease
درمان :
 • نیاز به درمان ندارد ، کنترل از نظر پیشرفت بلوک

همی بلوک Hemi block

LAHB_ همی بلوک شاخه قدامی چپ :
 • یک بلوک مونوفا سیکولر در اثر درگیری شاخه قدامی چپ
 • خونرسانی به این شاخه توسط LAD >> AnteriorMI می تواند موجب LAHB و RBBB شود.
 • این شاخه براحتی آسیب می بیند ، زیرا تنها از شریانی منفرد خون دریافت می نماید ، ساختمانی ظریف داشته و در معرض جریان پرتلاطم بطن چپ می باشد
 • سایر علل : کاردیومیوپاتی ، HTN ، بیماریهای دریچه آئورت
LPHB_همی بلوک شاخه خلفی چپ :

یک بلوک مونوفاسیکولر می باشد که براحتی این شاخه صدمه نمی بیند زیرا از شریان های نزولی قدامی و خلفی خونرسانی شده ، ساختمانی قطور داشته و در معرض جریان های کم تلاطم بطنی است و در صورت وقوع نماینگر درگیری وسیع میوکارد است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *