روز: اسفند ۱۳, ۱۳۹۹ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

انواع تکنیک های بخیه
درمان زخم

انواع تکنیک های بخیه

انواع تکنیک های بخیه بخیه جراحی یا سوچور یکی از روش های بستن زخم های پوستی است. بخیه روشی پزشکی است که جهت نگهداری بافت

Read More »