روز: آذر ۲۳, ۱۳۹۹ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

پانسمان آلژینات
پانسمان های نوین

پانسمان های آلژینات

پانسمان آلژینات چیست؟ سابقه ساخت پانسمان های آلژینات ساخته شده از جلبک دریایی حداقل به پنجاه سال قبل برمی گردد، و آلژینات تجاری از سال

Read More »
پانسمان هیدروکلوئید
پانسمان های نوین

پانسمان هیدروکلوئید

پانسمان هیدروکلوئید چیست؟ پانسمان هیدروکلوئید که نوعی پانسمان نوین و مرطوب است که در بخش چسبنده خود حاوی عناصر ایجاد کننده ژل بوده و به

Read More »