روز: آذر ۲۲, ۱۳۹۹ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

پانسمان های نوین

پانسمان های هیدروفایبر

پانسمان های هیدروفایبر پانسمان Hydrofiber نوعی پد یا روبان نرم و غیربافته شده است که حاوی سدیم کربوکسی متیل سلولز CMC است. مقدار زیادی ترشحات

Read More »
PHMB
پانسمان

PHMB چیست؟

PHMB چگونه کار می کند؟ Poly HexaMethylene Biguanide سطح خارجی سلول باکتری دارای بار الکتریکی منفی است. این کمک می کند تا مولکولهای دارای بار

Read More »
پانسمان فوم
پانسمان های نوین

پانسمان های فوم

پانسمان فوم چیست؟ پانسمان فوم می تواند با محافظت از آسیب یا زخم در برابر باکتری ها و ایجاد محیطی که با بهبودی و ترمیم

Read More »
تست PCR
کرونا

تست PCR چیست؟

تست pcr چیست؟ این تست اخیرا برای تشخیص قطعی بیماری کرونا Covid-19 انجام می شود پیش تر برای تشخیص بیماری های عفونی و ویروسی ،

Read More »