Day: آذر ۳, ۱۳۹۹

مطالب عمومی

گرافت پوست

پیوند پوست چیست؟ پیوند پوست نوعی عمل جراحی است که شامل برداشتن پوست از یک ناحیه از بدن و انتقال آن یا پیوند آن به

Read More »
درماتیت ناشی از پرتو درمانی
مطالب عمومی

درماتیت ناشی از پرتو درمانی

درماتیت ناشی از پرتو درمانی چیست؟ پرتودرمانی یکی از درمان های سرطان است، از اشعه ایکس برای از بین بردن سلولهای سرطانی و کوچک شدن

Read More »