Day: آذر ۲, ۱۳۹۹

کنترل عفونت

عفونت های سودوموناس

عفونت های سودوموناس چیست؟ عفونت های سودوموناس بیماری هایی هستند که توسط یک باکتری از جنس سودومونا ایجاد می شوند.  این باکتری ها به طور

Read More »
انواع زخم ها

سوختگی الکتریکی

سوختگی الکتریکی بررسی اجمالی شوک الکتریکی؛ شوک الکتریکی هنگامی رخ می دهد که فرد با یک منبع انرژی الکتریکی تماس پیدا کند ، انرژی الکتریکی

Read More »
انواع زخم ها

پیشگیری از زخم بستر

پوزیشن های صحیح تخت برای از برداشتن فشار از روی زخم و محافظت از سایر مناطق در معرض خطر اگر آسیب ناشی از فشار در

Read More »