روز: آبان ۲۴, ۱۳۹۹ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

پانسمان های نوین

پانسمان های پرده آمنیوتیک

پانسمان پرده آمنیوتیک پانسمان پرده آمنیوتیک تقریباً یک قرن است که برای درمان زخم استفاده می شود این به لطف تکنیک های جدیدی است که

Read More »