روز: دی ۷, ۱۳۹۸ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

درجه بندی زخم بستر
انواع زخم ها

درجه بندی زخم

زخمها از نظر عمق و در گیر کردن لایه های پوست و بافتها به چهار درجه اساسی تقسیم بندی می گردند: زخم درجه یک :

Read More »