Day: آذر ۱۷, ۱۳۹۸

چرا بیوفیلم شکل می‌گیرد؟
انواع زخم ها

بیوفیلم‌ چیست؟

بیوفیلم‌ها (Biofilm)  مجموعه‌ای از یک یا چند نوع میکروارگانیسم هستند که می‌توانند در سطوح مختلف رشد کند.میکروارگانیسم‌هایی که بیوفیلم‌ها را تشکیل می‌دهند می‌توانند از خانواده‌ی

Read More »