روز: آذر ۱۵, ۱۳۹۹ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اطلاعات دارویی

پماد سیلور سولفادیازین موضعی

پماد سیلور سولفادیازین موضعی چیست؟ سیلور سولفادیازین یک عامل کشنده میکروارگانیزم ها با تخریب دیواره آن ها است. علیه باکتری ها و مخمرهای پوست مقابله

Read More »
عفونت های استاف
کنترل عفونت

استافیلوکوکوس اورئوس

استافیلوکوکوس اورئوس عفونت های استاف به دلیل وجود باکتری های استافیلوکوک ، انواع میکروب هایی که معمولاً در پوست یا در بینی حتی افراد سالم

Read More »